PPDB ON-LINE SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN

Manfaatkan IT sebagai sarana memajukan pendidikan dengan landasan iman, ilmu dan amal

FORM REGISTRASI ON-LINE

No Pendaftaran :   Kode Pendaftaran:
Nama Lengkap :  
TTL :  , -- ( contoh: Jakarta, 27 April 1993 )
Jenis Kelamin :  
Gol. Darah :  
Agama :  
Asal SMP :  
Alamat SMP :  
No Ijazah :  
Tahun Ijazah :  
NIK :  
NISN :  
Tinggi badan :   cm
Berat badan :   kg
Jumlah saudara :  
Anak Ke :  
No HP Peserta Didik :  
E-Mail Peserta Didik :  
   
Nilai Ujian Sekolah  
  Matematika :  
  Bahasa Indonesia :  
  Bahasa Inggris :  
  IPA :  
  IPS :  
     *gunakan titik bukan koma, misal: 7.20
Data Orang Tua / Wali
Nama Ayah :  
Tempat, Tgl Lahir Ayah :   (misal: Jakarta, 10 Juli 1980)
Pekerjaan Ayah :  
Pendidikan Ayah :  
No HP Ayah :  
     
Nama Ibu :  
Tempat, Tgl Lahir Ibu :   (misal: Jakarta, 10 Juli 1980)
Pekerjaan Ibu :  
Pendidikan Ibu :  
No HP Ibu :  
Alamat Rumah
Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota Madya :  
Kode Pos :